ניסים שוקר מכון בקרה

השאיפה לשינוי תרבות האיכות בענף הבנייה, ולהובלה למצוינות בתכנון ובביצוע בתחום זה,  הביאה אותנו להקמת "ניסים שוקר מכון בקרה בע"מ" מתוך היענות לאתגר שהציבה מדינת ישראל בקריאתה להקמת מכוני הבקרה.

ניסים שוקר מכון בקרה בע"מ שהוסמך על ידי הרשות הלאומית להסמכת מעבדות, וקיבל רשיון הפעלה מטעם שר האוצר באמצעות מינהל התכנון, מתחייב לפעול על פי כל הנהלים וההנחיות המחייבות מטעם גופים אלו, ועם זאת מתחייב לראות את טובת  לקוחותיו ולבצע עבורם "בקרה בונה", במלוא מובן המילה.

ניסים שוקר מכון בקרה בע"מ מעסיק צוות בקרים הבאים מדיסציפלינות שונות, כולם בוגרי קורסי הבקרים שערך מינהל התכנון וקיבלו הסמכתם גם מטעם ארגון הבקרה הבריטי  RICS  והינם עתירי ניסיון תכנוני וביצועי. בתהליכי בקרת התכן ובקרת הביצוע יעמידו הבקרים את מיטב נסיונם ויכולותיהם לטובת לקוחות המכון, על מנת לסייע בידיהם להוציא אל הפועל את תכניותיהם על הצד הטוב ביותר, באיכות גבוהה, ותוך הבטחת שלום הציבור ובטיחותו.

המכון מעסיק גם בקרים מורשים מטעם פיקוד העורף ומטעם רשות כיבוי אש. בקרים אלו אמונים על מתן מענה מקצועי בתחומם  לבקשות להיתר בנייה, ובכך מייתרים את הצורך לפנות למשרדי מהנדסי פקע"ר ולתחנות הכיבוי, ומקצרים את נתיב הביורוקרטיה.

אנו משוכנעים כי לקוחותינו ימצאו בנו לא רק גוף בקרה, אלא גם חבר לדרך משותפת לשיפור תרבות האיכות בענף הבנייה.